içinde ,

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Konunu işlenişinde amaca ulaşmayı, kavramayı kolaylaştırır. Hangi anlatım biçimi seçilirse seçilsin bu yollardan biri ya da birkaçına başvurulur.

TANIMLAMA

  • Herhangi bir varlığın, bir nesnenin ya da bir kavramın kendine özgü niteliklerini söyleyerek onu tanıtmaktır.
  • Tanımlama yöntemine kısaca “… Nedir? “ sorusunun yanıtıdır da diyebiliriz.

KARŞILAŞTIRMA

  • Bir kıyaslama söz konusudur.
  • Kavramlar, kişiler, olaylar ve durumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulur.
  • Herkesçe bilinen bir gerçeğin bu bilinen yönlerinden hareket ederek düşüncesinin sonunla benzeşen ya da benzeşmeyen yönlerini sergiler

BENZETME

  • Aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıf olanın güçlü olana yakıştırılması yöntemidir.

ÖRNEKLEME

  • Soyut bir düşünceyi somut ve anlaşılır kılmak için bu yola başvurulur.
  • Daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinde kullanılır.

TANIK GÖSTERME

  • Anlatılmak istenen bir düşünceyi daha inandırıcı kılmak, daha iyi açıklamak için ünlü kişilerin sözlerinden yararlanarak düşünceler geliştirilebilir.

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA

Teknik ve istatistiğe dayalı bilgilerin anlatımında kullanılır. Daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatımlarda kullanılır.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ANLATIM BİÇİMLERİ

ANLATIM BİLGİSİ