içinde ,

ANLATIM BİLGİSİ

  Anlatım Özellikleri

Üslup bir sanatçının dili kullanma biçimidir. Bu, yazarın sözcük seçimiyle, cümle kurma biçimiyle; yani anlatım özellikleriyle ilgilidir.

 • Açıklık: Bir anlatımın çeşitli yorumlara yer vermeyecek şekilde kolayca anlaşılır olma özelliğidir.
 • Duruluk: Bir yazıda gereksiz sözcük bulunmamasıdır.
 • Yalınlık: Bir anlatımda, süslü ve sanatlı söyleyiş özelliklerinin yanı sıra gereksiz ayrıntıların bulunmama özelliğidir.
 • Akıcılık: Bir anlatımın kulağa ahenkli gelecek, kulağı tırmalamayacak biçimde oluşturulma özelliğidir.
 • Yoğunluk: Az sözle çok şey anlatmaktır.
 • Özgünlük: Bir anlatımın nitelik bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olma özelliğidir. Anlatımın alışılmışın dışında, yazarın kendine özgü olmasıdır.
 • Sürükleyicilik: Yazının kendini ilgiyle okutma özelliğidir.
 • Etkileyicilik: Yazının okuyucunun duygu ve düşüncelerini yönlendirebilmesidir.
 • Doğallık: Anlatımın yapmacıktan uzak, rahat ve özentisiz olma özelliğidir.
 • Tutarlılık: Anlatımın, içerdiği düşünceler yönünden çelişkili olmayıp dengeli olma özelliğidir.
 • Özlülük: Duygu ve düşüncelerin en az sözcükle anlatılmasıdır. Özdeyişler ve atasözleri özlü anlatımın örnekleridir

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

PARAGRAFTA ANLATICI TÜRLERİ