içinde

LOLLOL CuteCute LoveLove

KİMYASAL TEPKİMELER

Kimyasal Tepkime

Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime adı verilir.

Kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler ile ifade edilir. Bu değişimleri ortaya koyan denkleme de kimyasal tepkime denklemi adı verilir. Kimyasal tepkimeler, kimyasal tepkime oku “ => ” ile gösterilir. Tepkime okunun sol tarafında tepkimeye giren maddeler, sağ tarafında ise tepkime sonucu oluşan ürünler (çıkanlar) yazılır.

ÜRÜNLER (ÇIKANLAR)
  • Kimyasal tepkime sonucunda bileşikler oluşur
  • Kimyasal tepkime sırasında atomlar arasındaki bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur.
  • Renk değişimi, gaz çıkışı, ısı ve ışık çıkışı, çökelti oluşumu kimyasal tepkime gerçekleştiğini gösteren olaylardır.

Kimyasal Tepkime Sırasında Değişmeyen Özellikler

  • Atom sayısı ve çeşidi korunur.
  • Atomların proton sayıları vs. korunur.
  • Kütle korunur.

Not: Tepkimeye giren madde miktarı, tepkimede oluşan madde miktarına eşittir. Bu duruma kütlenin korunumu kanunu da denir.

Kimyasal Tepkime Sırasında Değişmeyen Özellikler

  • Kimyasal Özellikler
  • Hacim.
  • Molekül sayısı

Uyarı: Kimyasal tepkimeye girenlerin miktarı zamanla azalırken oluşan maddelerin yani ürünlerin miktarı zamanla artar

Ne düşünüyorsun?

Yazar Biruni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ASİTLER VE BAZLAR