içinde

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekat

Sözlükte temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise; dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleridir.

  • Zekât, İslamın beş şartından birisidir.

Not: Zekât vermek için akıllı olmak, ergenlik çağına girmiş olmak ve dinen zengin sayılmak gerekmektedir.Zekat; Yoksullara ,Düşkünlere, Borçlulara, Yolda kalmış yolculara, Özgürlüğünü yitirmiş olanlara, Kalbi İslama ısındırılmak istenenlere, Allah (c.c.) yolunda çalışanlara Zekat memurlarına verilebilir.

Nisab Miktarı: dinen zengin olmak için İslam dininin belirlemiş olduğu sınıra Nisap Miktarı adı verilir. İslam dininde nisap miktarı 85 gr altın karşılığıdır.

İnfak: Sözlükte harcama yapmak anlamına gelmektedir. Terim olarak ise; Müslümanların Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah’ın emrettiği harcamaları yapması ve bağışta bulunmasına verilen isimdir.

Sadaka

Sözlükte “(haber) gerçek olmak; doğruluk” gibi anlamlara gelen sadaka, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü veya dinen zorunlu maddî yardımları, bu çerçevede verilen para ve eşyayı ifade etmektedir.

Fıtır sadakası

Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir.

Sadaka-i cariye

Öldükten sonra da, amel defterimize sevap yazdıran sadakadır. Sadaka-i cariye, cami, çeşme, yol yapmak, ağaç dikmek, faydalı ilmi eser bırakmak gibi insanlara faydası dokunan her çeşit iyi işlerdir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İslam’ın Paylaşmaya ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları