içinde

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden birisidir. Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kur’an’da Şuayb adı on bir yerde geçmektedir.

Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitâb etmesi sebebiyle kendisine Hatîb-ül-Enbiyâ (Peygamberlerin hatîbi) denilmektedir.

Kendisine kitap ve suhuf verilmemiş olup Hz. İbrahim’in dini üzerine hüküm vermiştir.

Hz. Şuayb, Medyen‘in İleri gelen ailelerinden birisine mensup çok sevilen ve saygı duyulan bir kişiydi.

Medyen ; Hicaz ve Filistin arasında bulunan, ticaret kervanlarının geçtiği bir yerdi. Bu sebeple Medyen halkı ticaretle zenginleşmişti. Ancak Medyen halkı, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi unuttukları gibi, ticaretlerinde de hile yaparak haksız kazanç elde etmeyi meşru görüyorlardı. Kur’an-ı Kerim’de Medyen Halkı için Hz Şuayb’ın ; “Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır …”(Hûd suresi, 85-86. ayetler.) çağrısını yaptığı anlatılmaktadır.

Hz . Şuayb ve inananların Medyen’den ayrılması sonrasında Medyen Halkı Şiddetli bir zelzele ile helak olmuşlardır.

Eyke; Kızıldeniz yakınlarında bir şehirdi. Eyke halkı da ticaretle zenginleşmiş ve ölçü ve tartıda hile yapan adaleti unutmuş bir kavimdi. Hz. Şuayb’ın davetine icabet etmemeleri üzerine Korkunç bir sıcakla helak olmuşlardır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı