içinde

Kaderle İlgili Kavramlar

Ömür ve Ecel

Ömür: İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine
verilen isimdir.

Ecel: Allah’ın (c.c.) takdir ettiği bu ömrün bittiği, hayatın sona erdiği âna da verilen isimdir.

Rızık

Allah’ın (c.c.) canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için yarattığı nimetlere rızık adı verilmektedir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava rızka örnek gösterilebilir.

Tevekkül

Tevekkül kelime olarak güvenmek, dayanmak, teslim olmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak anlamına gelmektedir.

Başarı ve Başarısızlık

Bir insanın çalışarak çabalayarak hedeflerine ulaşmasına başarı adı verilmektedir. başarıya ulaşan insan mutlu olur. Hedefe ulaşamamak ise başarısızlık olarak adlandırılmaktadır. İnsanların yapmış oldukları tercihler başarı ve başarısızlık üzerinde etkilidir.

Sağlık ve Hastalık

Sağlık Allah’ın (c.c.) insanlara verdiği en önemli nimetlerden birisidir. Sağlı;, insanın ruhen ve bedenen herhangi bir sıkıntısının olmaması anlamına gelmektedir. Hastalık ise insanın sağlığının çeşitli nedenlerle bozulması anlamına gelmektedir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İnsanın İradesi ve Kader

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)