içinde

Dinin Temel Gayesi

Dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. İslam dini bu mutluluğa ulşmak için insanın uyması gereken bazı emir ve yasaklar koymuştur. İslam’ın açıkladığı emir ve yasakların amacı; insanı ahlaken yüceltmektir. bu durum toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması açısından önemlidir.

Canın Korunması

İslam dinine göre en temel hak olan canın korunması sayesinde bireyin varlığını devam ettirebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede birey, her türlü iş ve faaliyetlerine devam edebilmektedir.

NOT: İslam dini bireyin yaşama hakkını anne karnında iken başlatmıştır.

NOT: Canın korunması aynı zamanda bireyin can güvenliğinin sağlanması ile mümkündür. Çalışan bireylerin iş sağlıklarının ve can güvenliklerinin sağlanması da canın korunması kapsamında değerlendirilmektedir.

Neslin Korunması

İslam dininin korunmasına önem verdiği konulardan birisi de neslin korunmasıdır. Neslin korunması, toplumun sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önemli bir konudur. Bu nedenle neslin korunmasında İslam dini aileye büyük önem vermektedir.

Dinin Korunması

İslam dinine göre dinin muhafazası Müslümanların en temel görevlerinden birisidir. Dinin korunmasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus sağlam ve doğru bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılmasıdır. İslam dininin temel kaynakları ise; Kur’an-ı Kerim veHz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetidir.

Aklın Korunması

Allah’ın (c.c.) insana verdiği en önemli nimetlerden birisi akıldır. Bireyin dinen
yaptıklarından sorumlu olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekmektedir. Bu nedenle akıl sağlığının korunması İslamın önem verdiği konulardandır. İslam dini akıl sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü maddenin kullanılmasını yasaklamıştır.

Malın Korunması

Malın korunması; mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve
tüketmek ile ilgili hakları kapsamaktadır. İslam dinine göre herkes kendi imkân ve ölçüsüne göre mülk edinme hakkına sahiptir. İslam dini malın helal yoldan kazanılmasını isterken, hırsızlık, kumar, rüşvet vb. gibi haksız kazanç yollarından da kaçınılmasını istemiştir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Din, Birey ve Toplum

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)