içinde

Din, Birey ve Toplum

Din

Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür. Dinin ana konuları; inanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkilerdir.(Muamelat)

Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan insanın,
manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştan gelmektedir. İnsanların Manevi ihtiyaçları ise Allah’ın (c.c.) peygamberler gönderdiği din sayasinde karşılanmaktadır.

Birey

Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert, kişi vb. anlamlara gelmektedir.

Toplum

Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümü, insan topluluğu, cemiyet vb. anlamlara gelmektedir.

Din, toplumu oluşturan bireyleri bir arada tutan, birlik ve beraberlik duygusunu artıran önemli bir etmendir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Dinin Temel Gayesi