içinde

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 199, 200, 202, 203, 204

7. sınıfta öğrencilere öğretilen derslerden biriside fen bilimleridir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda mevsim yayınları tarafından öğrenci kazanımlarına yönelik dikkatlice hazırlanmış olan fen bilimleri ders kitabı ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.  7. sınıf ta okuyan öğrencilerin kazanımlarını ölçebilecek kalitede sorular ile donatılmış kitap öğrenci öğretmen beklentilerini yeterince baz alarak ustaca hazırlanmıştır. Gerek ders öncesi hazırlık ve ders sırsında öğrencilerin cevaplaması için hazırlanan sorular kazınımları ölçe bilmektedir. Bu sayfada 7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Sayfa 5. Ünite İnsan ve Çevre İlişkileri Sayfa 199, 200, 202, 203, 204 Biyo Çeşitlilik Soruları ve Cevapları ulaşabilirsiniz.

Önemli Uyarı!!!

Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için hazırlanmaktadır. Bu sebeple önce soruları kendiniz yapmanız sizin faydanıza olacaktır, daha sonra ise  kendi cevaplarınızın doğruluğunu bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.  Bu Sitede yayınlanan kitap cevapları kontrol amaçlı olarak hazırlanmaktadır. Başka bir amaçla kullanım kendi sorumluluğunuzda yer almaktadır.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199 Soru Ve Cevabı

1. Yerel ve küresel çevre sorunlarının neler olduğunu araştırınız.

Ormanda şu canlılar yaşam sürebilir; Kurt, Aslan, Fil, Zürafa, Geyik, Yılan, Böcekler, Kurbağa, Kaplumbağa.
Okyanusta şu canlılar yaşam sürebilir; Ahtapot, Köpek balığı, Balina.
Gölde şu canlılar yaşam sürebilir; Balık, kurbağa, kuşlar, böcekler, ördek, yılan, çekirge, sazlıklar, sinekler, timsahlar.

2. Dünya’da ve ülkemizde nesli tükenen canlıların hangileri olduğunu araştırınız.

 Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada birçok canlının nesli tükenmiş ve halen de nesli tükenmekte olan canlılar vardır. Dünyada ve ülkemizde nesli tükenen hayvanlar; Dinazorlar, Mamut, Moa, Tazmanya Kaplan, Kafkas Öküzü, Hazar Kaplanı, Anadolu Aslanı, Mersin Balığı ve Çizgili Sırtlanlar

3. Biyolojik çeşitliliğin ne olduğunu araştırınız.

Biyolojik çeşitlilik, ya da kısaca Biyoçeşitlilik, bir ekosistem, biyom veya tüm Dünya’da bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir. Biyolojik çeşitlilik, kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olan ekolojik yapılar da dahil olmak üzere tüm kaynaklardaki canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır.

4. Canlı türlerinin nesillerinin yok olmasının çevreye olan zararlarının neler olabileceğini araştırınız.

Ekosistem bozulur. İnsanlar, bulundukları ekosistemlerdeki (çevrelerindeki) canlı ve cansız varlıkları etkileyerek ekosistemlerin bozulmasına yol açarlar. İnsanlar, ekosistemlerdeki doğal varlıklarla iç içe yaşarken zamanla teknolojinin gelişmesi ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması sonucu doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunu ortaya çıkmıştır.

5. Yaşadığınız bölgede yaşayan canlı türlerinin hangileri olduğunu araştırınız.

Bu soruyu yaşadığınız çevreye göre yapmalısınız.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 200 Soru ve Cevabı

Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların insanlığa ve diğer canlılara birçok faydası vardır. Örneğin, canlıların yiyecek kaynakları yine canlılardır. Ayrıca tüm canlıların ihtiyaç duyduğu oksijenin kaynağı, fotosentez yapan canlılardır. Birçok ürün, yiyecek ve içecekler canlılardan elde edilir. Sizler de biyo-çeşitliliğin yararlarına ait örnekleri araştırınız ve araştırma sonuçlarını sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsanlar; yiyecek, içecek, giyecek ve ihtiyaç duydukları birçok maddeyi diğer canlı türlerinden karşılamaktadır. Bu nedenle tarım ve teknolojide sahip olduğu bugünkü seviyeye, biyolojik çeşitlilik ve zenginlik sonucu ulaşmıştır. Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin sağladığı faydalar insan hayatının devamı için gereklidir.

Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri ile mikroorganizmalar; tarım, eczacılık–tıp, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve sanayi alanları ile temiz su ve hava sağlanmasında kullanılır ve o ülkeye ekonomik kazanç sağlar. Ayrıca biyolojik çeşitlilik, ekosistemleri dengede tutar, gezegeni yaşanabilir hale getirir, insanların sağlığını, çevreyi ve ekosistemleri destekler.

Biyolojik çeşitliliğin fazla olması; besin zincirinin devamlılığı, çevre sağlığı, atıkların geri kazanılması gibi pek çok konuda dengenin sağlanması için önemlidir.

a) Bitki Çeşitliliğinin Faydaları:

Bitkiler;

1-) Havayı temizler.
2-) Erozyonu önler.
3-) Toprağa organik madde kazandırır.
4-) Toprak yorgunluğunu giderir.
5-) Diğer canlılara barınma ve beslenme ortamı sağlayarak ekosisteme devamlılık kazandırırlar.
6-) Ülkemize özgü olarak yetiştirilen çam, meşe, palamut, kavak, ardıç, sığla, defne türü ağaçlar ormancılıkla ilgili fayda sağlar.
7-) Acur, taflan, çitlenbik, iğde, göleviz, ahlat (yaban armudu), alıç, delice, ergen, idris, melengiç, muşmula (döngel), hünnap, üvez, yonca, mürdümük, meyan kökü gibi sebze ve meyveler tıp alanında fayda sağlar. (Tıp, eczalık ve sanayi ile ilgili gül yağı, kitre zamkı, kök boya, afyon, safran, anason kullanılır.)

b) Hayvan Çeşitliliğinin Faydaları:

İnsanlar, ilk çağlardan günümüze kadar hayvanlardan avlayarak ve evcilleştirerek faydalanmıştır. Hayvanlar;

1-) Gıda kaynağı olarak kullanılır.
2-) Taşımacılıkta kullanılır.
3-) Giyimde kullanılır.
4-) Tıpta kobay amaçlı kullanılır.
5-) Bazı böcekler, bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak bitki yaşamının ve çeşitliliğinin sürmesini ve bu sayede ekosistemin sürekliliğini sağlar.
6-) Böceklerin önemli bir kısmı (ayrıştırıcılar), organik maddelerin ayrışmasını ve tekrar toprağa kazandırılmasını sağlar.
7-) Bazı böcek türleri kuşlar, balıklar, sürüngenler gibi hayvanların besin kaynağı durumundadır.
Ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal çevreye uyum sağlamış koyun, keçi, inek, sığır, at, kümes hayvanları, yabani koyun ve keçi türleri hayvancılıkla ilgili fayda sağlar.
9-) Ülkemize özgü olarak bulunan alabalık, kefal, çipura ve levrek türü balıklar balıkçılıkla ilgili fayda sağlar.

c) Ekosistem Çeşitliliğinin Faydaları:

Doğaya dayalı turizme eko turizm denir. Eko turizm son yıllarda artan bir öneme sahiptir. Teknolojik ilerlemeler ve yaşam biçimine bağlı olarak stres altındaki insanlar, doğada kendini dinlendirmektedir. Milli parklara ve doğaya gidilerek stres atılmaktadır.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 202 Soru ve Cevabı

Ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı seçelim. Seçtiğimiz bu canlı ile ilgili gazete, ansiklopedi, dergi ve internet gibi kaynaklardan araştırma yapalım. Bu canlının çevresine ve diğer canlılara faydalarını ve neslinin tükenme nedenini de araştıralım. Araştırma sonucunda elde ettiklerimizi bir kâğıda yazalım.
Bu canlının neslinin korunması için neler yapılabileceğini belirleyelim. Bunları da yazalım. Bu canlının neslinin tükenmesini önlemek için yapılan çalışmaların neler olduğunu araştıralım. Araştırma sonucu bulduklarımızı kâğıda yazalım.

Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan ve belki de en bilineni Güneydoğu Anadolu bölgemize ait Kelaynak kuşudur. Dünyada sadece Türkiye’de (Birecik/Urfa) ve Fas’ta koruma altında az sayıda kelaynak kuşu bulunmaktadır. Dünyada nüfusları yaklaşık 500 tekdir. Türünün doğal yaşam alanı Alpler’den, Kızıldeniz’e, Fas’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadır. Yanlış tarım politikaları sonucunda kurutulan sulak alanlar ve böcek öldürmek için tarlalarda kullanılan ağır kimyasallar (Özellikle DDT) bu kuşu nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine sokmuştur. Günümüzde Türkiye’de 83 kelaynak olmakla beraber 13 tane yavru bulunmaktadır. Ve Birecik’teki kelaynakların sağlık durumları da iyidir. Kelaynaklar eğer yeterli tedbir ve bilinçsiz ilaçlama ile mücadele edilmezse maalesef yakında nesli tükenen hayvanlar arasına katılabilir.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 203 Soru ve Cevabı

1. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

a. Küresel bir çevre sorunudur.
b. Bir bölgedeki çeşitli ekosistemlerde bulunan canlı türlerinin sayıca zenginliğidir. (biyolojik çeşitlilik)
c. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden biridir.
ç. Geçmişte Dünya’da yaşamış, günümüzde nesli tükenmiş bir canlıdır.
d. Ülkemizde nesli tükenmek üzere olan bir bitkidir.
e. Biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörlerden biridir.
f. Ülkemizde nesli tükenmek üzere olan bir kuştur.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Soru ve Cevabı

1. Aşağıdaki çocuklardan hangisi biyoçeşitliliğin tanımını doğru söylemiştir?

Cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir?

Cevap: D. 

3. Yukarıda verilen görsellerdeki canlılarla ilgili,
I. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılardır.
II. Ülkemizde sayıları oldukça azdır.
III. Biyo-çeşitliliği tehdit eden canlılardır, verilenlerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C.

4. Küresel çevre sorunları ile ilgili;
I. Sadece belli bir bölgeyi etkiler.
II. Çevre sorunlarının rüzgâr, yer altı suları ve bulutlar gibi etkilerle taşınması ile oluşur.
III. Hava kirliliği örnek olarak verilebilir, verilenlerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C. 

5. Aşağıdaki canlılardan hangisi daha önce ülkemizde yaşamış günümüzde ise nesli tükenmiştir?

Cevap: B

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192, 197, 198

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206, 207