içinde

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145, 147, 148, 150, 151, 153, 154

7. sınıfta öğrencilere öğretilen derslerden biriside fen bilimleridir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda mevsim yayınları tarafından öğrenci kazanımlarına yönelik dikkatlice hazırlanmış olan fen bilimleri ders kitabı ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.  7. sınıf ta okuyan öğrencilerin kazanımlarını ölçebilecek kalitede sorular ile donatılmış kitap öğrenci öğretmen beklentilerini yeterince baz alarak ustaca hazırlanmıştır. gerek ders öncesi hazırlık ve ders sırsında öğrencilerin cevaplaması için hazırlanan sorular kazınımları ölçe bilmektedir. Bu sayfada 7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Sayfa 3. Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri Sayfa 145, 147, 148, 150, 151, 153, 154 Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm, Kimya Endüstrisi Soruları ve Cevapları ulaşabilirsiniz.

Önemli Uyarı!!!

Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için hazırlanmaktadır. Bu sebeple önce soruları kendiniz yapmanız sizin faydanıza olacaktır, daha sonra ise  kendi cevaplarınızın doğruluğunu bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.  Bu Sitede yayınlanan kitap cevapları kontrol amaçlı olarak hazırlanmaktadır. Başka bir amaçla kullanım kendi sorumluluğunuzda yer almaktadır

7.Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı  soru ve Cevabı Sayfa 145

1. Evsel atık denildiğinde aklınıza gelenler nelerdir?

Evde kullanımdan düşmüş veya çöp durumunda olan maddelere evsel atık adı verilmektedir. Evsel atık denince aklıma evde kullanılan atık sular, atık yağlar, kağıt, poşet, pil, şişe, kutu, plastikler, boya atıkları, eski mobilyalar, eskimiş elbiseler, metaller, eskimiş elektronik araçlar, sebze ve meyve artıkları ve yemek atıkları geliyor.

2. Evsel atıkların çevrede çok fazla birikmesi nelere sebep olur?

Doğa ve çevre kirliliğine sebep olur ve ekosisteme zarar verir.

3. Sınıfınızda oluşan katı atıklar nelerdir?

Katı atıklara ders kitapları ve kullandığımız defterler örnek verilebilir.

4. Kimya endüstrisi ürünleri nelerdir?

Gübreden boya, sentetik kauçuk, lastik, deterjan, kâğıt, çeşitli asitler, sentetik yağlardan ilâç üretimine varıncaya kadar çeşitli kimyasal madde üretiminin olduğu sanayi koludur. Kimya sanayii, ileri teknoloji ve kalifiye eleman isteyen bir sanayi kolu olduğundan sanayileşmeyle gelişmiş ülkelerde bu sanayi kolu ön plandadır. Ayrıca kimya teknolojisi, neredeyse tüm sanayi ürünlerinin kaliteli ve bol miktarda üretiminde kullanılır. Ayrıca kimya sanayii, ulusal gelire et fazla katma değer sağlayan sanayinin de başında gelir, ilâç üretimi de Batılı ülkelerin tekeli altındadır. mor salkımlı evBu sanayi kolu, kimyasal madde üretimine dayanan ham maddelerin olduğu ülkeler ile ham maddeleri ithal ederek işleyen sanayileşmiş ülkelerde gelişmiştir. Örneğin lastik, çeşitli yağ, naylon, sentetik kauçuk gibi petrol ürünlerine dayalı kimya sanayii, petrol üreten ülkelerden çok, petrol ürünleri ithal ederek işleyen Batı Avrupa ile Çin, Japonya, Güney Kore gibi Doğu Asya ülkelerinde gelişmiştir. Kimyasal gübre üretimi, potas yataklarının olduğu Ürdün ve Senegal’de değil, Batı Avrupa’da gelişmiştir. Bitkmisel ilâç üretimi ekvatoral ormanların olduğu ülkelerden çok ABD ve Bato Avrupa ülkelerinde üretilmektedir.

5. Yakın çevrenizde kimya endüstrisi alanında faaliyet gösteren kurumlar hangileridir? Yaptıkları çalışmalar nelerdir?

Aşağıdaki kurumlar kimya endüstrisi alanında faaliyet gösteren kurumlardır. Eğer bu kurumların yakınında oturuyorsanız yazabilirsiniz.

Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu

08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuştur.

3M San. ve Tic. A.Ş.

Filtrasyon ürünleri ile ticari boya üretimi gerçekleştiriyor.

ADCO Petrol Katkıları San ve Tic. A.Ş.

Ürettiği ürünler: Sanayi Yağı Katkıları, Otomotiv Yağı Katkıları, Rafineri Kimyasalları, Sondaj Kimyasalları, Antifriz Paket Katkıları, Sentetik Baz Yağlar, Yakıt ve Biyodizel Katkıları, Yakıt ve Madeni Yağ Boyası, Hidrolik Fren Sıvıları (DOT3-DOT4), Isı Transfer Sıvıları, Savunma Sanayi Yağları

AK-KİM Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Ürettiği ürünler: Yağ alıcılar, Fosfatlama, Kromatlama, Asitle temizleme inhibitörleri, Plastik ve metal alt yüzeyler için temizleyiciler, Yağlayıcı maddeler, Boya çürütücüler, Boya sökücüler, Paslanma önleyici yağlar, Pas Alma Kimyasalları, Meneviş Malzemeleri, Su Şartlandırma Ürünleri, Polüretan Malzemeleri, Hernon Ürünleri, Solventler, Teknik Kimyasallar

ARKEM Kimya San.

Ürettiği ürünler: Monomerler, Alkoller, Aromatik / Alifatikler, Esterler, Glikoller, Glikol Etelers, Ketonlar, Yüzey Aktif Maddeler

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı  Soru Ve Cevabı Sayfa 147

PROJE HAZIRLAYALIM (Evsel Atıkların Geri Dönüşümü)

Sınıfımıza 6 tane mukavva kutu getirelim. Cam atıklar, kâğıt ve karton, plastik atıklar, metal atıklar, atık piller ve diğer atıklar için birer kutu seçelim ve kutuların üzerine içine atılacak atıkların isimlerini yazalım. Birkaç gün boyunca sınıfta oluşan atıkları kutulara atalım.

1. Ayrı ayrı topladığımız kutulardaki atıkların bu şekilde biriktirilmesinin yararları nedir?

2. Kutularda biriken atıklar nasıl değerlendirilebilir?

3. Bu atıklardan hiçbir şekilde faydanılmayacak olanlar ne tür atıklardır?

4. Bu atıkların hepsi tek bir kutuda toplanıp çöp alanlarına gönderilseydi ne gibi zararları olurdu?

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Soru Ve Cevabı Sayfa 148 

Atık suların arıtımında yapılan işlemleri çeşitli kaynaklardan araştırınız.

Atık su arıtma yöntemleri temel olarak üç’e ayrılır:

  1. Fiziksel arıtma yöntemleri
  2. Kimyasal arıtma yöntemleri
  3. Biyolojik arıtma yöntemleri

Değişik karakterdeki atık sular için değişik arıtma yöntemleri kullanılabilir. Evsel atık sular için genelde fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemleri tercih edilirken endüstriyel atık suların arıtımı için kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Ancak her üç yönteminde kullanıldığı arıtma sistemleri de mevcuttur.

Fiziksel Arıtma Yöntemleri

Kirlilik unsurunun fiziksel özelliklerine (maddenin boyutları, vizkositesi ve özgül ağırlığı) bağlı olarak uygulanan arıtma yöntemleridir. Fiziksel arıtma yöntemleri örnekleri şunlardır:

Izgaralar
Kum tutucular
Çökeltme tankları
Filtrasyon havuzları

Kimyasal Arıtma Yöntemleri

Kirlilik unsurunun kimyasal özelliklerine bağlı olarak dışarıdan kimyasal madde eklemek suretiyle yapılan arıtma yöntemleridir.Örneğin, koagülasyon ve floklaştırma, iyon değiştiriciler, klorlama veya ozonlama

Biyolojik Arıtma Yöntemleri

Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. Örneğin; Biyolojik filtreler, Aktif çamur ve modifikasyonları, Stabilizasyon havuzları ve modifikasyonları, Anaerobik sistemler

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Soru Ve Cevabı Sayfa 150 

Atık Kontrolü Sorumluluğu

Oyuncak, kitap, kıyafet, eşya gibi işimize yaramayan ancak başkalarının işine yarayabilecek eşyalarımızı sınıfa getirelim.
Bunları içine koyabileceğimiz büyükçe bir karton kutu ya da poşeti sınıfımıza yerleştirelim. Getirdiğimiz eşyaları kutu ya da poşetin içine koyalım.
Daha sonra bu eşyaların isimlerini ve sayılarını bir listeye yazalım.
Çevremizde bu eşyalara ihtiyacı olan kişileri ve kurumlan belirleyelim. Bunları listemize yazalım. Böylece hangi eşyayı nereye teslim edeceğimizi belirleyelim.
Bu eşyaları belirlediğimiz kişi ve kurumlara ulaştırma yöntemlerini tespit edelim.

SONUÇ
1. Bu eşyaları bu şekilde kullanmanın çevreye ve kişilere ne gibi faydaları vardır? Projemizin aşamalarında yaptıklarınızı yansıtacağınız bir rapor hazırlayalım. Projemizin sonunda ulaştığımız sonucu raporunuzda açıklayalım.

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Soru Ve Cevabı Sayfa 151 

Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarını ve bunların yaptığı çalışmaları araştıralım. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarımızla paylaşalım.

Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu

08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuştur.

3M San. ve Tic. A.Ş.

Filtrasyon ürünleri ile ticari boya üretimi gerçekleştiriyor.

ADCO Petrol Katkıları San ve Tic. A.Ş.

Ürettiği ürünler: Sanayi Yağı Katkıları, Otomotiv Yağı Katkıları, Rafineri Kimyasalları, Sondaj Kimyasalları, Antifriz Paket Katkıları, Sentetik Baz Yağlar, Yakıt ve Biyodizel Katkıları, Yakıt ve Madeni Yağ Boyası, Hidrolik Fren Sıvıları (DOT3-DOT4), Isı Transfer Sıvıları, Savunma Sanayi Yağları

AK-KİM Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Ürettiği ürünler: Yağ alıcılar, Fosfatlama, Kromatlama, Asitle temizleme inhibitörleri, Plastik ve metal alt yüzeyler için temizleyiciler, Yağlayıcı maddeler, Boya çürütücüler, Boya sökücüler, Paslanma önleyici yağlar, Pas Alma Kimyasalları, Meneviş Malzemeleri, Su Şartlandırma Ürünleri, Polüretan Malzemeleri, Hernon Ürünleri, Solventler, Teknik Kimyasallar

ARKEM Kimya San.

Ürettiği ürünler: Monomerler, Alkoller, Aromatik / Alifatikler, Esterler, Glikoller, Glikol Etelers, Ketonlar, Yüzey Aktif Maddeler

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

1. Aşağıda verilenlerden hangilerinin geri dönüşümünün yapılıp yapılmadığına karar veriniz. Geri dönüşümü yapılanların altındaki kutucuğu işaretleyiniz.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yolu izlenirse kaçıncı çıkışa ulaşılır?

7. Sınıf Mevsim Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Soru Ve Cevabı Sayfa 154 

1. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap C

2. Öğretmenin sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplar seçeneklerde verilmiştir.
Buna göre, hangi seçenekteki cevap yanlıştır?

Cevap  D

3. Geri dönüşüm sayesinde…………………………..
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?
Cevap A

4. Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan bir kurum değildir?

Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisi ürünüdür?
Cevap  B

6. Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin toplum ve ülke ekonomisine olan katkılarından biri değildir?

Cevap D

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140, 143, 144

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157, 158