içinde

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 115, 116, 117, 118, 119

2017 – 2018 eğitim öğretim yılında 7. sınıfta okuyan öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitaplarından biri olan Ez De yayıncılık tarafından öğrenci kazanımlarına uygun olarak özenle hazırlanmıştır. Öğrencilerde belirlenen hedef kazanımları kazandırmaya yönelik hazırlanan ders ve çalışma  kitabında yer alan hazırlık, konu içi etkinlikler ve ünite değerlendirme soruları da belirlenen hedef davranışların ölçülmesine yönelik olarak doğru bir biçimde hazırlanmıştır. Bu sayfada 7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 5. Tema Doğa ve Evren Sayfa 115, 116, 117, 118, 119 Ağaç Diyor ki Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Önemli Uyarı!!!

Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için hazırlanmaktadır. Bu sebeple önce soruları kendiniz yapmanız sizin faydanıza olacaktır, daha sonra ise  kendi cevaplarınızın doğruluğunu bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.  Bu Sitede yayınlanan kitap cevapları kontrol amaçlı olarak hazırlanmaktadır. Başka bir amaçla kullanım kendi sorumluluğunuzda yer almaktadır.

AĞAÇ DİYOR Kİ

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 115 Soru Ve Cevabı

Şiirin sizde uyandırdığı duyguları tek kelimelik ifadelerle dairelerin içine yazınız.

Ağaç sevgisi, ağaçların yararı, koruma duygusu, yardımlaşma.

2. ETKİNLİK

Aşağıda, okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlam bakımından ilişkili olduğu kelimelerle örnekteki gibi eşleştirip tabloda belirtilen yerlere yazınız. Eşleştirmeyi neye göre yaptığınızı açıklayınız.

“çiçek, arı, koku, vızz, ağaç, dal”
Anlam yönünden biırbiriyle ilişkili kelimeler: vızz – arı
Eşleştirme sebebim: Arı “vızz” diye ses çıkarmaktadır.

 

Anlam yönünden biırbiriyle ilişkili kelimeler:
Eşleştirme sebebim: çiçek – koku
Çiçeklerin mis gibi kokuları vardır.

 

Anlam yönünden biırbiriyle ilişkili kelimeler:
Eşleştirme sebebim: ağaç – dal
Ağacın dalları bulunmaktadır.

3. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 116 Soru ve Cevabı

“Ağaç Diyor Ki” adlı metinde mecaz ve kişileştirme söz sanatlarını bularak aşağıya yazınız. Yazdıklarınızın doğruluğunu arkadaşlarınıza ve öğretmeninize sorarak kontrol ediniz.

Mecaz – Topraklar tüterken, derin yaralar açmak.

Kişileştirme – Kuşların şarkı söylemesi, arıların şen olması ve koşması.

4. ETKİNLİK

“Ağaç Diyor Ki” adlı şiirle ilgili dört soru hazırlayınız ve soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

 • Ağaç hangi canlılara yararlı olduğunu söylüyor? İnsanlara, kuşlara ve arılara.
 • Ağaç insanlardan ne yapılmamasını istiyor? Ağaçlara zarar verilmemesini.

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 117 Soru Ve Cevabı

Aşağıda üç noktanın (…) bazı görevleri verilmiştir. I. sütunda bulunan örnek cümlelerle, II. sütunda bulunan kuralları eşleştiriniz.

Mustafa dayı…3 Mustafa dayı be!..3
Arabayı p herife doğru sürmeyeArabayı p herife doğru sürmeye başladı.
bir müddet sonra çocuk ağlamaya başladı.
Ona bakacak c…1. adam, dedi.
Onu en son …2.da görmüştüm.

1. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.
2. Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur.
3. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlatılan duygu ve düşüncelerle benzeyen bir anınızı yazınız.

Ağaçlara zarar veren birini gördüğümde önce ona sinirlenmiş öfkeyle ona doğru koşmaya başlamıştım. Daha sonra belkide bilinçli değildir diye düşündüm. Bir anda sakinleştim ve kendisine doğru olanı anlattım. O da bunu kabul etti ve o günden bu yana ağaçları hep koruyor.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde çekimlenmiş isimleri bulunuz ve bu isimleri aldıkları kip eklerine göre gruplayınız.

Üçüncü grupta bulunmak bir şanstı.
Ferhat ile Şirin hüzünlü bir hikâyedir.
Her iki koyun da çok güzelmiş.
Bu maçı alırsak finaldeyiz.
Küçükken biraz yaramazmışım.
Spor servisinde muhabirdim.
Dalgalar hırçınsa eylül gelmiştir.
Şehirler de insanlar gibidir.
Çok çalışkan bir öğrenciyim.

Öğrenilen Geçmiş Zaman -güzelmiş, yaramazmışım.
Görülen Geçmiş Zaman – şanstı, muhabirdim, gibidir.
Şart Kipi – alırsak.
Geniş Zaman – hikayedir, finaldeyiz, gelmiştir, öğrenciyim.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki isimleri ek fiilin hikâyesine dili geçmiş ve miş’li geçmiş zamanına ek fiilin şart kipine ve ek fiilin geniş zamanına göre çekimleyiniz ve çekimlediğiniz isimlerle birer cümle kurunuz.

“kirli, heyecanlı, resim, defter, ev, fakir, yalancı, sınav, yeşil, korkak”

 • Kirliydi – Kirliymiş -Kirliyse – Kirlidir
 • Heyecanlıydı – Heyecanlıymış – Heyecanlıysa – Heyecanlıdır
 • Resimdi – Resimmiş – Resimse – Resimdir
 • Defterdi – Deftermiş – Defterse – Defterdir
 • Evdi – Evmiş – Evse -Evdir

9. ETKİNLİK

Aşağıda tabloda verilen ek fiil almış isimlerin özelliğini örnekteki gibi işaretleyerek gösteriniz.

Ek fiilin geniş zamanı – Ek fiilin geçmiş zamanı – Ek fiilin şartı

 • başarılıysa (Ek fiilin şartı)
 • adamdı (Ek fiilin geçmiş zamanı)
 • uzakmış (Ek fiilin geniş zamanı)
 • yakındır (Ek fiilin geniş zamanı)
 • öğrenciyim (Ek fiilin geniş zamanı)
 • çalışkansa (Ek fiilin şartı)
 • büyükse   (ek fiilin şartı)

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 111, 112, 113, 114

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 120, 121, 122