içinde

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa (20,21,25)

Sayfa 20 

Hücrenin temel kısımları ve görevleri nelerdir?

Hücre zarı:
Madde alışverişini sağlar.
Seçici geçirgendir.
Sitoplazmanın hücre dışına dağılmasını engeller.
Sitoplazma:yarı sıvı matriks olup, plazma zarı ile nükleus arasını doldurur. Sitoplazma organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısım (sitozol)dan oluşur.
Çekirdek: Hücrenin yönetiminden sorumludur. Kalıtsal ögeleri içinde bulundurur.

Sayfa 21 

Bitki ve hayvan hücrelerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Soruyu Venn şeması çizerek cevaplayınız.

Bitki ve hayvan hücrelerinin benzerlikleri
Benzerlikleri
1- Çıplak gözle görülemeyip mikroskoplarla görülürler.
2- Hücre zarı bulunur.
3- Sitolazma bulunur.
4- Çekirdek bulunur.
5- Koful bulunur.
6- Mitokondri bulunur.
7- Ribozom bulunur.
8- Endoplazmik retikulum bulunur.
9- Golgi aygıtı (cisimciği) bulunur..
Hayvan hücresi
1-Hücre duvarı bulunmaz.
2-Sentriol bulunur.
3-Kloroplast, lökoplast, kromoplast (plastidler) bulunmaz.
4-Kofullar küçüktür.
5-Glikojen bulunur.
6-Hücreler bağımsızdır.(Doku sıvısı)
7-Hücre şekli ovaldir.Bitki hücresi
1-Hücre duvarı bulunur.
2-Sentriol bulunmaz.
3-Kloroplast, lökoplast, kromoplast (plastidler) bulunur.
4-Kofullar büyüktür.
5-Nişasta ve selüloz bulunur.
6-Hücreler sürekli birbirine hücre duvarı ile bağlıdır.
7-Şekli köşelidir.

Sayfa 25 

Her bir bir öge tamamlayıcı birer parçalarıdır.Hücreler dokuları meydana getirir, dokular organları meydana getirir, organlar sistemleri meydana getirir, sistemler ise organizmayı meydana getirir. Yani kısacası hepsi birbirinin sayesinde meydana gelmiş olur. Biri olmazsa diğeride olmaz. Hücre en küçük yapı birimi olmasına rağmen organizmanın oluşumunda ilk basamakta yer alır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 50,51)

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa (,31,33,35,)