içinde

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 199

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içerisinde 6. sınıflarda okutulmakta olan ders kitaplarından olan 6. sınıf Tuna Matbaacılık yayınları Fen Bilimleri ders kitabı öğrenci kazanımlarını kazandırmaya yönelik öğrenciyi ön planda tutan ders kitaplarından birisidir. öğrenci kazanımlarına yönelik ustaca hazırlanan derse hazırlık ve konu takip ve ünite değerlendirme soruları sayesinde öğrencilerin hedeflenen kazanımları öğrenme düzeyleri rahatça kontrol edilebilmektedir. Bu sayfada 6. Ünite Sayfa 199 Yakıtlar Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları ile daha  önceden hazırlanmış olan ödevlerinizi doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 199 Soru ve Cevapları

A) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

1. Evlerde kullanılan katı, sıvı ve gaz yakıtları listeyiniz.

Katı yakıtlar; odun kömürü, taş kömürü ve kömür şeklindedir.
Sıvı yakıtlar; mazot, motorin ve benzin şeklindedir.
Gaz yakıtlar; doğal gaz, biyogaz, sıvılaştırılmış gaz şeklindedir.

2. Yanan fosil yakıtların çevreye etkileri nelerdir?

 Enerji kaynakları fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Fosil yakıtlar, kömür, doğal gaz, petrol gibi yakıtlardır. Bu yakıtların yanması sonucunda genelde karbon ve türevleri şeklinde atıklar meydana gelmektedir. Fosil yakıtların çevreye zararı bulunmaktadır.

Günümüzde en çok yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Hem enerji tasarrufu hem de maliyet açısından yenilenebilir enerji kaynakları daha elverişlidir.

Yanan fosil yakıtların çevreye etkileri şu şekildedir:

* Geri dönüşümleri ve geri kazanımları mümkün değildir.
* Hava kirliliğine neden olmaktadır.
* Küresel ısınmaya neden olmaktadır.
* Zehirlenmelere neden olmaktadır.
* Doğal dengenin ve döngülerin aksamasına neden olmaktadır.
* Zehirlenmelere ve hastalanmalara neden olmaktadır.

3. Gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın olarak kullanılması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Niçin?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve çevreye olan etkileri:

Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir. Yenilenebilir enerjinin gelişimine olan ilgi, fosil yakıtların çevreye verdiği atık gazlar ve fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin kullanımının riskleri ile doğrudan ilişkilidir.

2002 yılı kasım ayı Enerji Ajansı verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kaynakları içindeki payı  % 13.8 ‘dir.

Bu payın dağılımı ise %80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar, %16.5 hidro enerji, % 0.5 diğerleri (rüzgar, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiştir.

4. Lodoslu ve fırtınalı havalarda soba ve kombilerin söndürülmesi uyarısı niçin yapılır?

Öğretmenin sorusunu kim doğru cevaplamıştır? Bu cevabı seçmenizin nedenini açıklayınız.

Ahmet’in cevabı doğrudur.

Lodoslu ve fırtınalı havalar sobalı ve kombili evler için oldukça sıkıntılıdır. Çünkü hava sirkülasyonları çok sık değişmektedir. Lodoslu ve fırtınalı havalarda, rüzgar akışları bacalardan çıkan atıkların geri girmesine ve geri basmalara neden olmaktadır. Lodoslu ve fırtınalı havalarda geri basmalar gerçekleşmektedir.

Hava akımlarının bu şekilde gerçekleşmesi sobaların ve kombilerin düzgün çalışmamasına neden olur. Sobalar ger basar ve karbonmonoksit zehirlenmelerine neden olabilir. Bunun için lodoslu ve fırtınalı havalarda uyarılar yapılmaktadır. Kombilerin çalışması bozulması ve gaz kaçakları olmasında diye de kombiler için de uyarı yapılmaktadır. Hava akımları yakıtların sirkülasyonunu etkiler.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 197

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 201, 205, 206