içinde

6. Sınıf Mega Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51

6. Sınıf Mega Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51

6. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.

a) Son basamağı 0 olan sayılar 2, 5 ve 10 ile kalansız bölünebilir.
b) 5’e bölünebilen çift sayıların birler basamağı 0’dır.
c) Bir sayının 10’a bölümünden kalan o sayının birler basamağındaki rakama eşittir.
ç) 9’a tam bölünen bütün doğal sayılar ile de kalansız bölünebilir.
d) 42 sayısı 2 ve 3 ile tam bölündüğü için 6’ya da tam bölünür.

7. 4a8b sayısı 5’e bölünebilen çift bir sayıdır. Bu sayının 9’a tam bölünebilmesi için a sayısı kaç olmalıdır?

Çift sayı olduğundan b = 0 olmalıdır.
4 + a + 8 + 0 = 9’a tam olarak bölünebilmelidir yani 9’un katı olmalıdır. 12 + 6 = 18 
a = 6 

8. 85 sayısı 10 ile bölündüğünde kalan 5 9 ile bölündüğünde kalan 4’tür. Yukarıda verilen sayıları cümledeki noktalı yerlere uygun olacak biçimde yerleştiriniz.

9. a > b > c koşulunu sağlayan, 3’e kalansız bölünebilen en küçük üç basamaklı abc çift doğal sayısını yazınız.

2 > 1 > 0 koşuluna göre  (abc) = 210 

10. (487683)-(53842) çarpımının 10’a bölümünden kalan A, 5’e bölümünden kalan B ise A + B ifadesinin değerini hesaplayınız. 

2 . 3 = 6  A = 6   B = 1  A + B = 6 + 1 = 7

11. 5 ▲ iki basamaklı sayısının asal olması için ▲ yerine gelmesi gereken rakamların toplamı asal sayı mıdır? Bulunuz.

53 ve 59 sayıları asaldır. 
3 + 9 = 12  asal değildir

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Mega Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50

6. Sınıf Mega Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52