içinde

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

2017 – 2018 eğitim öğretim yılında kullanılan başak yayınları 6. sınıf Türkçe kitabı siz değerli öğrencilerimizin Türkçe eksiklerini gidermeye yönelik kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. 6. sınıf başak yayınları öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinlikler ders kazanımlarını tekrarlamaya yönelik özenle hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. Yapacağınız bu tekrarlar sayesinde konulara olan hakimiyetinizde bu sayede ileri doğru bir attış gösterecektir. Bu Sayfamızda  2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Benim Kararım adlı Metnin Etkinlik Sorularına  ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

BENİM KARARIM

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Günümüzde yaşamakta olduğumuz yerin Millî Mücadele yıllarında (1919-1923) düşmanlar tarafından ele geçirildiği dönemler olup olmadığını araştıralım, öğrenelim. Öğrendiğimiz bilgileri, sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım. Aşağıdaki bölüme, bulduğumuz bilgileri not edelim.

Evet olmuştur. Antalya, Konya, Menteşe Sahilleri ve Kuşadası bir süre işgal altına girmiştir.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Bu tema boyunca Atatürk’ün yaşamı ile ilgili yaptığımız araştırmaları anımsayalım.

M. Kemal, ATATÜRK soyadını ne zaman almıştır?

1934 yılında çıkartılan soyadı kanunu ile almıştır.

M. Kemal’e neden ATATÜRK soyadı verilmiştir?

Türklerin önderi olduğu için Atatürk’e ATATÜRK soyadı verilmiştir.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 90 Cevabı

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Dinlediğimiz metin, “Şimdi baylar, izin verirseniz size bir soru sorayım: Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için, nasıl bir karar düşünülebilirdi?” cümlesiyle başlıyor. Metnin devamını da düşünerek Atatürk’ün burada kastettiği “durum ve koşullar” nelerdir? Sosyal Bilgiler derslerinde öğrendiklerimizden de yararlanarak yanıtlayalım.

Osmanlı Devleti’nin parçalanışı sürecinde; devleti bu durumdan kurtarmak üzere ortaya atılan görüşler nelerdir?

Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık gibi akımlar ortaya atılmıştır.

Atatürk’e göre ülkenin kurtuluşu için alınması gereken tek gerçek ve sağlam karar nedir?

Vatanın bütünlüğü ve birliği sağlanmalıdır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Bu kararın (Atatürk’ün aldığı kararın) dayandığı temel fikir nedir?

Vatan bir bütündür , bölünemez.

Dinlediğimiz metne göre bir ulusun gerçek kurtuluşu nedir? Neden bu yoldan başkası düşünülemez?

Vatan bir bütün olmalıdır. Çünkü bölünmüş bir vatan teslimiyet demektir.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 92 Cevabı

“Benim Kararım” adlı metinde yer alan bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Boşluklara, bu sözcüklerden uygun olanını yazalım.

mücadele-egemenlik-güdüm-uşak-bağımsızlık-kanıt-hükumet-parola-

1. Mustafa Kemal’in, kurtuluş mücadelesini başlatmak için ilk durağı Samsun’du.
2. Millî egemenlik devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete ait olmasıdır.
3. Bağımsızlık Türk milletinin ve milliyetçilik anlayışımızın en önemli, en vazgeçilmez unsurudur.
4. Bu millet, hiçbir yabancı yönetimin güdümünde bulunmamıştır, bulunmayacaktır da…
5. Çağdaş medeniyetler düzeyine çıkmak isteyen ülkelerin parolası çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır.
6. Devlet işlerini yürütmekle görevli kuruluşlar ve kişilerden oluşan yönetici güce hükumet denir.
7. Millî Mücadele’deki özverinin en büyük kanıt Türk milletinin tek yürek olup Atatürk ve silah arkadaşlarına destek vermesidir.
8. Uşak durumunda olup başka bir milletin, topluluğun hizmetçisi konumunda olmak demek milletçe bağımsızlığımızı yitirmişiz demektir.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Dinlemiş olduğumuz “Benim Kararım” adlı metin, M. Kemal Atatürk’ün bir kurultayda kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetleyen konuşmasından alınmıştır. Küçük ya da büyük bir insan topluluğu önünde coşkulu bir dille yapılan konuşmalara ve bu konuşmaların metinlerine “söylev” denilmektedir.

Söylev Türünün Özellikleri:

  • Söylevlerde coşkulu bir dil kullanılır. Dinleyiciyi etkilemek amaçtır.
  • Söylevlerde hitabet (etkili, güzel ve doğru konuşma) gücü önemlidir.
  • Söylevlerde cümleler kısa tutulur.
  • Söylevlerde sık sık özlü sözlere yer verilir.
  • Söylev metinlerinde anlatıcının tavrı özneldir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Aşağıdaki çizelge, bize konuşmamızı hazırlamada yardımcı olacaktır. Metnimizi taslak biçiminde öncelikle defterimize not edelim.

Kime sesleneceğiz?

Okulumuzdaki arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize

Nerede sesleneceğiz?

Okulun konferans salonunda

Söylev ne zaman gerçekleşecek?

19 Mayıs’ta

Bu söylev, ne amaçla gerçekleştirilecek?

19 Mayıs’ın anlam ve önemini vurgulamak amacı ile

Söylevin konusu (içeriği) nedir? Ne hakkında konuşulacak?

Atatürk’ün Samsun’a çıkışı hakkında konuşulacak.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Aşağıda karışık biçimde sunulmuş olan sözcükleri anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde düzenleyelim ve cümleler oluşturalım. Gerekli olduğunda sözcüklere ekler getirelim.

ulus / Bir / bağımsızlık / çiğnenmez / simge / bayrak / olan

Bir ulus için bağımsızlık simgesi olan bayrak çiğnenmez.

İnkılâpları / biz / onlan / görev / sizin / yaptık / sürdürmek

Biz İnkılapları sizin için yaptık. Sizin göreviniz onları sürdürmek.

sonsuza / yaşamak / Cumhuriyeti / dek / Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacak

hayatı / Millet / olmadık / savaş / tehlike / bir / cinayet / altında

Savaşta hayatı bir cinayet altında tehlikede bir millet olmadık.

sürdüğü / Savaşın / yıllar / İstiklal / yazdı / Marşı

Millet uzun süren savaşın sonunda İstiklal Marşı yazdı.

7. ETKİNLİK

♦ Atatürk veya silah arkadaşlarıyla ilgili izlediğimiz bir filmi ya da okuduğumuz bir kitabı arkadaşlarımıza tanıtalım.
♦ Atatürk veya silah arkadaşlarıyla ilgili izlediğimiz bir filmi ya da okuduğumuz bir kitabı arkadaşlarımıza tanıtalım.
♦ Yazımızı yazarken aşağıdaki uyarıları dikkate alalım.
♦ Oluşturduğumuz yazıya tema boyunca oluşturmaya çalıştığımız “Millî Mücadele ve Atatürk” başlıklı dosyamızda yer verelim.
❖ Yazımızı yazmadan önce kitabı/filmi hangi yönleriyle tanıtacağımızı belirlemeliyiz.
❖ Yazımızın planını hazırlamalıyız (Giriş, gelişme ve sonuçta nelere değinebileceğimizi belirlemeliyiz.).
❖ Yazara ya da yönetmene değil esere odaklanmalıyız.
❖ Tanıtım yazısı, yapıtın özeti değildir; ancak yer yer örnek vermek için alıntılar yapılabilir.
❖ Eğer yapıtı öneriyorsak neden önerdiğimizi söylemeliyiz.
❖ Abartılı övme ve yermelerden kaçınmalıyız.
❖ Taslak biçimde hazırladığımız metni gözden geçirip son biçimini vererek aşağıdaki ilgili bölüme yazalım

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 97, 98, 99,100