içinde

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

İçinde bulunduğumuz  2017 – 2018 eğitim öğretim yılında kullanılan kullanılacak  ders kitaplarından olan başak yayınları 6. sınıf Türkçe kitabı öğrencilerimizin Türkçe eksiklerini gidermeye yönelik kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. 6. sınıf başak yayınları öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinlikler ders kazanımlarını tekrarlamaya yönelik özenle hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. Sayfamızda  2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Vatan Yolunda adlı Metnin Etkinlik Sorularına  ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

VATAN YOLUNDA

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 81

Millî Mücadele döneminde Anadolu’daki halkın yapmış olduğu yardım ve fedakarlıklara ilişkin bildiklerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Aşağıdaki sorular, sınıfta yapacağımız kısa konuşma için bilgi toplamamıza yardımcı olacaktır. Yanıtlarımızı ilgili yerlere not edelim.

Anadolu halkı Türk askerine her türlü yiyecek, giyecek, ordu ihtiyaçları gibi destekleri vermiştir. Ayrıca Türk milleti bu dönem içinde mallarının bir kısmını orduya bağışlamıştır.

Millî Mücadele dönemi ifadesi, hangi zaman dilimi için kullanılmaktadır?

Notlarım: Kurtuluş Savaşı dönemi için kullanılmıştır.

“Millî Mücadele” döneminde Türk halkından istenen yardım malzemeleri nelerdir? (Bununla ilgili bir kanun anımsıyor musunuz?)

Notlarım: Türk halkından yiyecek, giyecek malzemelerinin yanında halkın elinde olan tüm malzemelerin belirli bir oranı istenmiştir. Bu hususta Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştır.

Türk ordusu Anadolu’da hangi cephelerde mücadele etmiştir?

Notlarım: Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Güneybatı Cephesi, Batı Cephesi

Savaşların kazanılmasında kadınların etkisi olmuş mudur? Nasıl?

Notlarım: Evet olmuştur. Savaş döneminde kadınlar bile güçleri yettikçe cepheye silah ve mühimmat  taşımış yaralı askerlerin tedavilerinde bulunmuş ve cephane üretmişlerdir.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 82

“Vatan Yolunda” adlı metinde yer alan bazı sözcük ve sözcük gruplarının anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen bu sözcük ve sözcük gruplarını, metni dikkatlice okuyarak bulalım. Aşağıdaki uygun boşluklara yazalım.

Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma – Sıla
Kölelik, tutsaklık, esirlik – Esir düşmek
Aşırı derecede heyecan, coşku duymak – Heyecana kapılmak
Özgürlük, hür olma durumu – Bağımsızlık
Çok sevinerek coşkunluk göstermekten kendini alamamak, aşırı ölçüde sevinmek – Heyecana kapılmak
Tehlikeli işlere atılmaktan çekinmemek – Cesur olmak

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 83

Aşağıda, “Vatan yolunda” adlı metinde geçen bazı sözcükler ve bu sözcüklerin anlamları, karışık biçimde sunulmuştur. Sözcüklerin metinde kullanıldıkları anlamı göz önünde bulundurarak sözcüklerle anlamlarını doğru biçimde eşleştirelim.

Yağız – Ahali – Tella – Yar – Haşin – Sefer – Ufuk

Bir duyuruyu, bir haberi ya da satılacak bir malı vb. halka duyurmak için çarşı pazar dolaşarak yüksek sesle bağırarak ilan eden kimse

Uçurum –  Tellal

Bir yerde toplanan kalabalık, halk – Ahali

Kez, defa – Sefer

Esmer –  Yağız

Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer – Ufuk

Sert, kırıcı, gönül kırıcı –  Haşin

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 84

Okuduğumuz metinde, dilimize başka dillerden girmiş olan yabancı kökenli sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcüklerin anlamlarını “Türk Dil Kurumu”nun Genel Ağ sayfası aracılığıyla bulup ilgili kutulara yazalım.

Cefakar: eziyet eden, eziyet çeken.
Fer: 1- parlaklık, aydınlık. 2- canlılık 3- güç, kuvvet
İdrak: 1- anlayış, anlama yetisi 2- erişme, ulaşma 3- Ruh bilimi, algı
Muharebe: 1- askerlik, savaşta yapılan çatışmalardan her biri 2- Güçlü tartışma
Muvasala: eskimiş
Tahliye (etmek): 1- Boşaltma 2- Hukuk dilinde bırakma
Vefakar: sevgisi geçici olmayan, sevgili.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 85

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Metne göre İnebolu, Millî Mücadele döneminde niçin bu kadar önemli bir yerdir?

9 Haziran 1921 tarihinde küçük bir liman olan İnebolu üzerine düşen vazifeyi yerine getirircesine düşmana karşı koymuştur.

İneboluluların yapmış olduğu yardımın Millî Mücadele için önemini belirtiniz.

İneboluların orduya yapmış olduğu yardım çok büyük önem taşımaktadır çünkü İnebolular Milli Mücadele döneminde orduya cephanelik taşımıştır ve cephanelik savaş sürecinde ordunun ihtiyaç duyduğu en önemli şeydir.

Düşman gemileri topraklarını bombalarken İnebolu halkı neden bu durumu umursamamaktadır?

Çünkü tüm cephaneyi taşımışlar ve İnebolu halkı bombalar yüzünden ölse de Mehmetçiklerin cephaneler sayesinde düşmanı alt edeceklerini ifade etmişlerdir bu nedenle de umursamamışlardır.

9 Haziran 1921 günü İnebolulular için neden bir bayram günüdür?

Çünkü her yaştan insanın içinde olduğu İnebolu halkı düşmana karşı büyük bir mücadele gösterisi sergilemiştir.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 86

Anı türünün özelliklerini hatırlıyor muyuz? Kendimizi sınamak için aşağıdaki alıştırmayı yapalım.

Bu alıştırmada,Bu alıştırmada,
• listelenen özellikleri okuyalım.
• okuduğumuz özellik anı türüne aitse karşısına onay (✓) işareti, değilse çarpı (X) işareti koyalım.
• eğer kafamız karışırsa soru işareti (?) yapalım ve öğretmenimize soralım.

1. Genellikle içten bir dil kullanılır. (x)
2. Tanınmış insanların yaşamları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlarlar. (✓)
3. Olayların nerede, ne zaman ve kimler arasında geçtiği belirtilmez. (✓)
4. Yaşanmış bir konuyu anlatır. (x)
5. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve durumları anlatır. (✓)
6. Aktarılan olay ve durumun yazar üzerinde bıraktığı etkiden söz edilmez. (✓)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyelim. Bu cümlelerde hangi sözcüklerde, ne tür ses olayları vardır? Yanıtlarımızı cümlelerin karşısındaki boşluğa yazalım. Ses olayının nasıl gerçekleştiğini gösterelim.

Örnek: Bu, küçücük bir kuş değil mi? — ünsüz düşmesi – küçü(k)-cük (bu ekin birleşiminde k ünsüzü j düşer.)

“9 Haziran 1921 gününü, bugün gibi bütün tazeliği ve canlılığıyla hatırlıyorum.”

tazeliği/canlılığıyla – ünsüz yumuşaması (tazelik-i/canlılık-ı)

“Ara sıra hocamız sınıfın penceresinden Kerempe burnuna doğru ta uzakları gözlüyor.”

burnuna – burununa (ünlü düşmesi)

“Fersiz gözlerini iri yapılı kayıkçıya çevirdi: ‘Koy amca sırtıma’ dedi.”

kayıkçı – ünsüz sertleşmesi (kayık(c)ı)

“Evet, biraz sonra düşman gemileri ufukta görünecek.”

ufukta – ünsüz sertleşmesi (ufuk – da)

“Cephanemizi taşıdık. Artık ölsek de ne umrumuz.

umrumuz – ünlü düşmesi (umurumuz)

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96