içinde

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229

Şuan ki eğitim öğretim yılında kullanılan Ders ve çalışma kitaplarından olan başak yayınları 6. sınıf Türkçe kitabı siz değerli öğrencilerimizin Türkçe dersi eksiklerini gidermek amaçlı  kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. 6. sınıf başak yayınları öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinlikler ders kazanımlarını tekrarlamaya yönelik özenle hazırlanmış sorular sayesinde tüm öğretim hayatınız boyunca kullanacağınız bilgileri öğrenmeniz için gerekli özen gösterilmiştir. Sayfamızda 5. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Etkinlik Sorularına  ve Cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz

İSTİKLAL MARŞI NASIL YAZILDI

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 223 Soru Ve Cevabı

1. ETKİNLİK

Öğretmenimizin seyrettireceği “İstiklâl Marşı Belgeseli”ni izlerken önemli bilgile not alalım. Çünkü notlarımız, belgeselle ilgili soruları yanıtlarken gerekecek.

2. ETKİNLİK

Olaylar nasıl sonuçlar doğuruyor? “İstiklâl Marşı Belgeseli”nde izlediğimiz olayları ve her bir olayın nasıl sonuçlar doğurduğunu balık kılçıklarına yazalım.

Başlatıcı olay – I. Dünya Savaşı Osmanlı topraklarının işgal devletlerince kuşatılması işgal edilmesi
Olay  – Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesi
Olay – Yerel direnişlerin ortaya çıkması
Başlatıcı olayın sonucu – Bunun karşılığında Anadolu’da milli mücadelenin başlaması
Sonuç – Kurtuluş Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması
Sonuç – Yurdun düşmanlardan temizlenmesi
Genel sonuç – Yeni bir devlet kurulması bağımsız bir vatana kavuşmamız

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 224 Soru Ve Cevabı

3. ETKİNLİK

Bu etkinlikte İstiklâl Marşı’nın bir dörtlüğünü, sıramız geldiğinde grup arkadaşlarımızla okuyacağız. Gruplar, koro hâlinde kendi dörtlüklerini okuyacaklar. Vurgu, tonlama ve duraklama kurallarına dikkat edelim; marşımızın duygusunu hissederek ve hissettirerek okumamız çok önemli.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 225 Soru Ve Cevabı

4. ETKİNLİK

Aşağıda, metinden alınan cümleler var. Bu cümleleri okuyalım ve altı çizili sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup yazalım.

Maarif vekili, ünlü hatip Hamdullah Suphi Bey, bunun için bir müsabaka açtı.
Kazanacak olan şiire, para mükâfatı verilmesiydi.
“Asil endişenizin icap ettiğine varsa hepsini yaparız. ”
“Müsabakaya iştirak buyurmasını, memleketi bu tesirli telkin ve heyecan vasıtasından mahrum bırakmamasını”ondan rica etti.
Bu teminat üzerine şiir meclise getirildi.
“Arkadaşlar, artık yeis ve keder günleriniz çok geride kaldı. ”
Mebuslar ayakta dinlediler.

maarif – Öğretim ve eğitim sistemi
hatip – Konuşmacı
müsabaka –  Yarışma
mükâfat – Ödül
asil – Yüce duygularla yapılan
icap etmek -Gerekli hale gelen, gereklilik
iştirak etmek – Bir işte yer alma, paydaşlık etme
tesir – Etki
telkin -Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama
vasıta – Araç
mahrum bırakmak –  Yoksun bırakmak
teminat – Güvence
yeis – Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
keder – Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa
mebus – Milletvekili

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 226 Soru Ve Cevabı

5. ETKİNLİK

Dinlediğimizi anladık mı? Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

İstiklâl Marşı ile ilgili yarışmayı kim açmıştır? Niçin birinci seçilememiştir?

Yarışmayı maarif vekili, ünlü hatip Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey açmıştır. Müsabakaya katılan hiçbir şiir iç ürperten, o günlerdeki millî destanın, altüst edici, diriltiş kudretinde olmadığı için birinci seçilememiştir.

Marş, mecliste ne zaman, hangi tarihte okunmuştur?

Marş, meclisin ikinci çalışma yılının başladığı 1 Mart 1921 yılında okunmuştur.

Mehmet Akif’in yarışmaya katılmama nedeni nedir? Daha sonra katılması nasıl sağlanmıştır?

Kazanacak şiire para ödülü verilmesi nedeniyle Mehmet Akif yarışmaya katılmamıştır. Hamdullah Suphi Bey, yarışmayı kazanması halinde para verilmeyeceğini Mehmet Akif’e söylemiştir.

Birinci seçilen şiir nerede, nasıl dinlenmiştir?

Şiir mecliste, ayakta dinlenmiştir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 227 Soru ve Cevabı

Mustafa Kemal, Meclis’in ikinci çalışma yılının açılışında neden söz etmektedir?

Millet talihinin bir yıl içinde nasıl değiştiğinden söz etmektedir.

6. ETKİNLİK

İstiklâl Marşı’nı yazma koşulları, İstiklâl Marşı’na yüklediği anlam; marş okunurkenki tavrı gibi metinde geçen ipuçlarından yola çıkarak Mehmet Akif’in kişilik özelliklerini belirleyelim.

MEHMET AKİF

Fakirdir.
Çünkü metinde “O kışı paltosuz geçiren Mehmet Akif…” ifadesi yer almaktadır.

Paraya önem vermeyen bir insandır.
Çünkü metinde para ödülü nedeniyle yarışmaya katılmadığı belirtilmektedir.

Alçakgönüllü ve utangaçtır.
Çünkü metinde, şiiri okunurken başını kollarının arasına alıp, sıranın üzerine kapandığından bahsedilmektedir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 228 Soru Ve Cevabı

7. ETKİNLİK

Tanınan, bilinen ya da alanında uzman bir kişinin kişisel görüş ve düşüncelerini, dinleyicisiyle sohbet ediyormuş gibi içten bir hava içinde anlattığı konuşmalara sohbet denir. Sohbetler daha sonra yazıya geçirilip basılabilir. Ya da konuşma yapılmış gibi yazılabilir.
Şimdi bu türün özelliklerini kavramaya çalışalım.

Bunun için;

1. Aşağıda listelenen özellikleri okuyalım.
2. Okuduğumuz özellik sohbet türüne aitse karşısına onay (✓) işareti, değilse çarpı (X) işareti koyalım. Eğer kafamız karışırsa soru işareti (?) yapalım ve öğretmenimize soralım.

1. Konuşmacı, kişisel görüş ve düşüncelerini paylaşır.
2. Konuşmacı, dinleyicisiyle sohbet eder gibi konuşur.
3. Konuşmacı, düşüncelerini kanıtlamaya çalışır. X
4. İçten bir üslup vardır.
5. Gezilip görülen yerler anlatılır. X
6. Anılara da yer verebilir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 229 Soru Ve  Cevabı

8. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki parçayı okuyalım ve altı çizili sözcüklere dikkat edelim.

Daha sonra parçanın altındaki çözümlemeyi okuyalım.

Önümde birisi yürüyordu. Otobüste birlikte gelmiştik durakta benden önce binmişti. Sırtında, etekleri yerde sürünen uzun bir palto vardı. Yürürken arada bir ürkek bana bakıyordu. Yolu pek iyi bilmediğim için ardına takılmıştım bu adamın. Oturduğum apartmanın bitişiğindeki evlerde birinde kaldığını sanıyordum. Kendi kendime, bu adamın peşine takılırsam kolayca eve kadar giderim diye düşündüm. (Orhan Duru)

  • Birlik, sözcüğünün kökü birdir. Bu köke -lik eki getirilerek beraberce anlamına gelen birlik sözcüğü türetilmiştir.
  • Durak bir addır ve dur- kökünden -ak ekiyle türetilmiştir.
  • Ürkek sözcüğü, ürk- eylem kökünden -ek yapım ekiyle türetilmiş bir sözcüktür.
  • Bitişik sözcüğü bit- eylem köküne -iş ekinin getirilmesiyle bitiş olmuş; daha sonra -ik eki, “birbirine dokunacak kadar yakınlaşmış ya da yan yana olan” anlamında yeni bir ad türetmiştir.
  • Kolayca, kolay sözcüğünden -ce ekiyle türetilmiş ad soylu bir sözcüktür.

B. Şimdi bir anımızı kısaca yazalım ve yazdığımız metinden seçtiğimiz beş sözcüğü yukarıdaki gibi çözümleyelim.

Yazın mahalleden arkadaşlarla maç yaparken en yakın arkadaşım Mehmet ayağıma çok sert vurdu. Ben de o acıyla ona vurdum. Aramızda ufak bir kavga yaşandı. Ardından birbirimizden özür dileyerek maça kaldığımız yerden devam ettik.

  • mahalle-den: mahalleden
  • acı-ile: acıyla
  • dile-y-erek: dileyerek
  • yaşa-n-dı: yaşandı
  • kal-dık-ı-mız: kaldığımız

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 217, 218, 219, 220, 221, 222

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236