içinde

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77

İçinde bulunduğumuz 2017 2018 eğitim öğretim yılı ile birlikte ortaokullarda okutulan eğitim öğretim müfredatı da değişmiştir. bu değişim ilk olarak 5. sınıflarda uygulanmaya başlamıştır. değişen müfredat ile birlikte öğrenci kazanımları ve bu kazanımlara uygun olarak hazırlanan ders ve çalışma kitapları ve bu kitaplar içerisinde yer alan kazanım değerlendirme amaçlı hazırlanan sorularda kazanımlara uygun olarak yenilenmiştir. 5. sınıflarda okuyan öğrenciler ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarından olan 5. sınıf Meb yayınları Türkçe ders kitabı içerisinde yer alan soruların cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayfada   5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Erdemler  72, 73, 74, 75, 76, 77 Sayfalarına ait Güvercin Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

GÜVERCİN METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kelile ve Dimne, Ezop Masalları veya La Fontaine Masalları” kitaplarından hangilerini okudunuz? Okuduklarınız hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ezop Masallarından bazılarını okudum. Okuduğum hikayelerden biri Ağustos Böceği ve Karınca idi. Bu fabl türünde yazılmış bir eserdi. Çok ilgimi çekmişti.

2. Araştırdığınız “Birlik, beraberlik ve dayanışma” konulu atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşarak anlamları üzerine konuşunuz.

Ortak tema olarak bir olunduğunda daha güçlü daha kuvvetli ve de işlerin daha hızlı yapılabileceğini gösteren ata sözleridir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçi­minde yapılmış örgü.
Sert bir şeyi dişleriyle azar azar koparmak. KOPARMAK
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek. TUZAK
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen. ZİYAFET
Kuşkulanmak, kuşku duyma işi. ŞÜPHELENMEK

b) Bulduğunuz kelimeleri anlamlarına uygun olarak cümle içinde kullanınız.

  • Ağ yırtıldığı için balıklar kaçmış.
  • Köpek bir et parçasını kopardı.
  • Tuzaklara düşmeyen bir hali vardı.
  • Geçen geceki yemek tam bir ziyafetti.
  • Ben de onun hareketlerinden şüphelenmiştim.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Cümleleri bulduğunuz eş anlamlı kelimelerle tekrar yazınız.

* Karga, bu düşüncelerle avcıyı izlemeye başlamış.
fikir Karga, bu fikirlerle avcıyı izlemeye başlamış.
* Güvercinler yön değiştirerek şehrin üstünden uçmaya başlamışlar.
Kent—Güvercinler yön değiştirerek kentin üstünden uçmaya başlamışlar.
* Zeyrek kardeş, cevap ver, yerinde misin?
Yanıt–Zeyrek kardeş, yanıt ver, yerinde misin?

b) Eş anlamlı kelimelerle yazdığınız cümlelerin anlamında bir değişiklik oluyor mu? Açıklayınız.

Yok olmuyor. İkisi de aynı anlama geldiği için olmaması da normaldir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 75

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Avcı, ormandaki kuşları avlamak için neler yapıyor?

Bir ağacın altına ağ seriyor sonra da ağın içine birkaç buğday tanesi atıyor. Onlara tuzak kuruyor.

2. Tuzağa yakalanan güvercinlerin ilk tepkisi nasıl oluyor?

İlk önce korkudan kanat çırpmaya, bağırmaya, ağlamaya başlıyorlar.

3. Güvercinlerin başkanı ağdan kurtulmak için diğer güvercinlere nasıl bir çözüm önerisi sunuyor? Siz olsaydınız nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz?

Ben de olsam başkanın yaptığını yapardım. Başkan beraber hareket etmelerini beraber kanat çırpmalarını söylüyor. Böylece de ağla beraber havalanabileceklerdir.

4. Güvercinlerin başkanı, fareden nasıl bir yardım istiyor? Eğer fare güvercinlere yardım etmeseydi, olay nasıl gelişirdi?

Fareden içinde oldukları ağı kemirmesini istiyor. Böylece serbest kalabileceklerdir.

5. Okuduğunuz metin, konusu bakımından yaşamış olduğunuz bir olayla benzerlik gösteriyor mu? Anlatınız.

Geçenlerde okul bahçesinde top oynarken, kale direklerini başka yere taşımak gerekti. İlk önce üç arkadaş denedik taşıyamadık, sonra diğer arkadaşlar gelince taşımayı başardık. O zaman beraber hareket etmenin değerini bir kez daha anladım.

4. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

KONUSU: Güvercinlerin av olması ve sonra kurtulmaları.

ANA FİKRİ: Birlik içinde hareket edilirse her şey başarılır.

b) Metnin ana fikriyle aşağıda verilen atasözlerinden hangileri aynı anlamdadır? İşaretleyiniz.

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Birlikten kuvvet doğar.

Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
Birlikten kuvvet doğar. X
Duvara dayanma yıkılır, insana güvenme ölür.
Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. X

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 

5. ETKİNLİK

a) Metinde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri davranışları aşağıdaki tabloya yazınız.

VARLIK KADROSU: Güvercinler, karga, fare

İNSANA AİT DAVRANIŞLAR: Konuşmaları, düşünmeleri, ağlamaları, başkanlarının olması

b) Aşağıda “Güvercin” metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Metne uygun bilgileri yuvarlak içine alınız ve anahtar kelimeyi bulunuz.

FABL

6. ETKİNLİK

Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmamızın artması için neler yapmalıyız ve nasıl davranmalıyız? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öncelikle bir toplum içinde herkesin birbirine saygı göstermesi ve herkesin birbirine güvenmesi gerekmektedir. Ancak herkes bir diğerini düşünerek davranırsa zorlukların üstesinden gelinebilir. Birlik olmadan dirlik olmak pek mümkün değildir. İş birliği ve çalışkanlık ile halledilemeyecek sorun yoktur.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyerek soru işaretinin (?) kullanım amaçlarını noktalı yerlere yazınız.

* Güvercinler, avcının kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacaktı?

Soru sorma anlamında

* Güvercinlerin başkanı fareye dönerek:
– İsmin?

Cevap alma amacında

* Beydeba MÖ I. (?) yüzyılda Hindistan’da yaşamış biridir.

Bilinmeyen bir tarihten dolayı

b) Okuduğunuz metinde soru işareti (?) bulunan cümleleri bularak aşağıdaki boşluğa yazınız.

1. Zeyrek kardeş! Cevap ver, yerinde misin?
2. Ben senin güvercin arkadaşınım, dışarı çıkabilir misin?
3. Peki, avcının bizi takip etmemesi için ne yapmalıyız?
4. Peki ne yapmamız gerektiğini bize söyler misin?

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 

8. ETKİNLİK

a) Fabllarda hayvanlar, insanlara ait bazı özellikleri temsil eder. Aşağıdaki hayvanların insana ait hangi özellikleri temsil ettiğini yanlarına yazınız.

ASLAN: GÜÇLÜLÜK
TAVŞAN: HIZLILIK
TİLKİ:KURNAZLIK

b) Aşağıya, “Kargayla Tilki” fablının giriş bölümü verilmiştir. Bu bölümden hareketle fablı tamamlayınız.

Açmış ağzını düşmüş tuzağa. Böylece peyniri düşürmüş. Peyniri düşürünce de tilki hemen kapıp yemiş. Bu da haddini bilmeyen ve tuzaklara düşen karga için büyük ve anlamlı bir ders olmuş. Bir daha böyle tuzaklara düşmemeye ant içmiş.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Nezaket ve görgü kuralları konulu bir afiş hazırlayınız. Hazırladığınız afişi sınıf panosunda sergileyiniz.

kendi hayal gücünüzü kullanarak bu afişi siz hazırlamalısınız.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Yeni Çağ Yayınları Matematik Çalışma Kitabı Soru Cevapları Sayfa 60

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87