içinde

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları( Sayfa 20, 21)

 Sayfa 20 

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

 1. a) 27 418 906 : Yirmi yedi milyon dört yüz on sekiz bin dokuz yüz altı
  b) 706 564 123 : Yedi yüz altı milyon beş yüz atmış dört bin yüz yirmi üç
  c) 6 493 509 : Altı milyon dört yüz doksan üç bin beş yüz dokuz
  ç) 19 008 473 : On dokuz milyon sekiz bin dört yüz yetmiş üç

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

 1. a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört : 101.984
  b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş : 198.322.005
  c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı : 58.016.056
  ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on : 4.973.110

3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

Milyonlar 

Bölüğü

Binler Bölüğü Birler Bölüğü Sayı Okunuşu
570 600 009 570.600.009 Beş yüz yetmiş milyon altı yüz bin dokuz
40 085 956 40.085.956 Kırk milyon seksen beş bin dokuz yüz elli altı

4) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

574.063.123

5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Var. Dört milyon sekiz yüz atmış bin dokuz yüz üç.

6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.
• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir : Eşit
• 9 708 043 ile 90 708 043: 9.708.043 < 90.708.043
b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır? Bursa
c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır? İngiltere

 

 Sayfa 21 

 

7) 87 000 005 > 8 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. 7, 8, 9

8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
(Y) Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.
(D) Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı 34’tür.
(Y) Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur.
(D) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayı dokuz basamaklıdır.
(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayının on milyonlar basamağında 1 vardır.

9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.
Sayı                              
a) 15 318 952  (III)
b) 903 140 009 (VI)
c) 7 684 050 (I)
ç) 21 022 017  (II)

Okunuşu

 1. I) Yedi milyon altı yüz seksen dört bin elli
 2. II) Yirmi bir milyon yirmi iki bin on yedi

III) On beş milyon üç yüz on sekiz bin dokuz yüz elli iki

 1. IV) Yirmi bir milyon iki yüz iki bin on yedi
  V) Yedi milyon altmış sekiz bin dört yüz beş
  VI) Dokuz yüz üç milyon yüz kırk bin dokuz

10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.

475.086.093 Abaküste sırası ile 4-7-5-0-8-6-0-9-3 

 

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları(16, 19)

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları(28, 29)