içinde

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15

 Sayfa 15 

Öğrendiklerimizi Kontrol Edelim

1 Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla noktalı yerlere yazınız.

a. dört bin üç yüz yetmiş sekiz 4.378
b. sekiz bin altı yüz elli altı 8.656
c. beş bin yüz seksen dokuz 5.189
ç. yedi bin elli dört 7.054
d. dokuz bin dört yüz 9.400
e. üç bin üç 3.003

2 Aşağıdaki sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.

6297 altı bin iki yüz doksan yedi
1038 bin otuz sekiz
4205 dört bin iki yüz beş
9020 dokuz bin yirmi
8100 sekiz bin yüz
3140 üç bin yüz kırk
2005 iki bin beş
5002 beş bin iki

3 Aşağıdaki sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

a. 1974 Bin dokuz yüz yetmiş dört b. 4318 Dört bin üç yüz on sekiz
c. 5106 Beş bin yüz altı ç. 7023 Yedi bin yirmi üç
d. 8100 Sekiz bin yüz e. 6010 Altı bin on
f. 9004 Dokuz bin dört g. 2205 İki bin iki yüz beş
ğ. 4401 Dört bin dört yüz bit h. 2077 İki bin yetmiş yedi

4 Atatürk, bin sekiz yüz seksen birde doğdu. Bu sayıyı rakamlarla yazınız. 1.8881

5 Cumhuriyetimiz 1923’te kuruldu. Bu sayının okunuşunu yazınız. Bin dokuz yüz yirmi üç

6 Aşağıdaki modelin belirttiği sayıyı hem rakamlarla hem de okunuşuyla yazınız. 2.538

7 Noktalı yerlere uygun olan sayıları yazarak tamamlayınız.

a. 1496, 1497, 1.498, 1499, 1.500, 1.501
b. 1996, 1997, 1.998, 1999, 2.000, 2.001

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2017 2018 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 18,19,20,21,22

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17,18