içinde

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15

1. Ünite İnsan Olmak Sayfa 12, 13, 14, 15,  Soruları ve Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 

Hazırlık Çalışmaları

“Hacivat ile Karagöz” metninde insanın hangi özelliklerine dikkat çekilmiştir? Anlatınız.

İnsan görür, duyar, acıkma, yer, içer, üretir, düşünür, anlar. İnsan duyu organlarına sahiptir. Yaşama devam edebilmek için ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Akıl ve irade sahibidir.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13

Etkinlik

İnsanı diğer canlılardan ayıran başka hangi özellikler biliyorsunuz? Söyleyiniz.
Akıl ve irade sahibidir.
Üretir. Araç-gereç yapar.
Konuşur, sorgular, fikir üretir ve fikirlerini açıklayabilir.
Bilgi ve beceriler edinir, sorunlara çözümler üretir.
Diğer insanlarla bir arada yaşama, sosyalleşme ihtiyacı duyar.
Değerlendirme Çalışmaları

1. İnsanın diğer canlılarla ortak özellikleri nelerdir?

Varlığını devam edebilmek için bir takım ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.
Uygun yaşam alanı bulmalıdır.
Çevresinden etkilenir ve çevresini etkileyebilir.
2. İnsanı insan yapan nitelikleri açıklayınız.
Akıl ve irade sahibidir.
Sorgular ve seçim yapar.
Üretir.
Bilgi ve beceriler edinir, sorunlara çözümler üretir.
Diğer insanlarla bir arada yaşama, sosyalleşme ihtiyacı duyar

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 

Hazırlık Çalışmaları

1. Kimlik kartı kimlere verilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının doğan her çocuklarına kimlik kartı verilir. Yani her vatandaşa kimlik verilir.
2. Aşağıdaki kimlik kartını inceleyiniz.
3. Kimlik kartında hangi bilgilere yer verilmiştir? Söyleyiniz.
Adı- Soyadı
Vatandaşlık numarası
Anne adı
Baba adı
Doğum yeri
Doğum yılı gibi bilgiler yer alır.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 

Etkinlik

Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz.

1. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel yaşamın gizliliği
2. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğü
3. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
4. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir. Sağlık hakkı
5. Herkesin yaşama ve varlığını geliştirme hakkı vardır. Hiç kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz. Kişi dokunulmazlığı hakkı

Değerlendirme Çalışmaları

Noktalı yerlere temel haklarımızın özelliklerini örnekte verildiği gibi noktalı yerlere yazınız.
Temel Haklamınız
Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
Kişi Hakları
Sosyal ve Ekonomik Haklar
Siyasi Haklar

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 30, 31, 32

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16,17,18,19